bild
Årsmötet gick av stapeln med sedvanligt innehåll. Ett 20-tal medlemmar deltog på mötet. Ordföranden Lennart Stålberg blev omvald, likaså de från styrelse som stod på tur för omval.

Under mötet avtackades byombuden Berit Thorshage och Gudrun Andersson. Dessutom avtackades Erik Johansson som varit aktiv i styrelsen i 41 år, därav 25 år som föreningens kassör. Erik är också den som i alla tider ställt upp med traktorer och vagnar när det behövts, samt levererat flaggstänger och midsommarstänger och mycket annat.

Vid det följande konstituerande styrelsemötet fick vi utöver ordföranden följande funktionsuppdelning:

Evert Erlandsson, vice ordförande
Mildred Eggen, sekreterare
Jan Norlén, kassör
Karin Johansson
Emma Eriksdotter
Boris Norrlen
Göran Bäcklund

Efter drygt två timmar med fika, lotterier och information om sommarens aktiviteter kunde vi så gå ut i den alldeles för tidiga vårsolen.

Läs verksamhetsberättelsen här!

Titta i vår sommarfolder för 2014!