• Taket på uthuset har renoverats

Vi har i dagarna lämnat in vår slutredovisning för upprustningen av Hembygdsgården. Slutnotan hamnade på knappt 200 000 kronor. Vi själva har svarat för en tiondel, Smedjebackens kommun har bidragit med 50 000 kronor och resterande medel har erhållits från EU, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Utöver reda pengar har vi fått betydande stöd i form av arbetsinsatser från många frivilliga som gärna ställer upp när det behövs.

Utan detta stöd utifrån hade Hembygdsföreningen aldrig lyckats genomföra detta för oss väldigt viktiga projekt.

Lennart Stålberg, ordförande