• Taket på uthuset har renoverats

Under 2016 – 2018 genomförde vi en större upprustning med stöd från  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och från Smedjebackens kommun. Och inte minst tack vare omfattande frivilliga insatser fick

– Bagarstugan gavelväggen renoverad inkl nytt köksfönster samt hela fasaden ommålad

– Loftbodslängan tegeltak, klocktorn och fönster renoverade. (Takteglet är hämtat från en numera riven byggnad i Aspmoren.)

– Entrén från sjösidan en ny brygga

– Huvudbyggnaden restaurerade tapeter och ommålade dörrar i två rum på övervåningen