Ett av hembygdsföreningens uppdrag är att vårda och bevara byggnaderna på hembygdsgården i ett antikvariskt originalskick. Förra året kunde vi med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen och Smedjebackens kommun restaurera en fasad på huvudbyggnaden. Det hela utfördes av ett byggföretag samt till viss del vårat eget arbete. Nu återstår de resterande tre fasaderna efter hand som vi får beviljade kulturmiljömedel och kan samla in egna pengar genom framför allt egna arrangemang.

Nytt projekt

Fönstren måste också skötas om. Kitt har torkat och färg flagat. Turligt nog är träet i bågarna i fint skick. Fönstren är inte i original från husets byggtid utan nytillverkade på 1970- och 90-talen. Troligtvis gjorda av Arne Leveaus snickeri efter modell av originalfönstren.
Hembygdsgårdens huvudbyggnad har 25 fönster, en del kopplade och andra enkla, sammanlagt 70 bågar. Arbetet är stort och kommer att i sin helhet kosta cirka 175–200 tkr.

Vill du bidra?

Styrelse hoppas nu att du, privatperson eller företag, vill vara med och stötta/sponsra fönsterrestaureringen med en mindre eller större summa. Du eller ditt företag får, om du så önskar, som tack ditt namn på en plakett som sätts upp på gården.

Mål

Målet är att senast nästa höst färdigställa de fyra fönstren på den nyligen restaurerade södergaveln samt fönstren längs Kyrkogatan, därefter kommande år de resterande fönstren.

Så här gör du

Swisha valfri summa till 123 634 82 96 eller använd bankgiro 815–0435. Märk betalningen med ”Fönster”.

Tack

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Söderbärke hembygdsförening Oktober 2023