Kontakta styrelsen

Lennart Stålberg, ordförande tel: 0705-693382, Evert Erlandsson vice ordförande,  Jan Norlén kassör,  Mildred Eggen sekreterare, Anna FalkengrenGöran Bäcklund och Roger Hemming

Ersättare: Anders Johansson och Karin Johansson