Hur kom det sig att Baggströmska gården kom i Hembygdsföreningens ägo? Läs en avskrift av en artikel i Borlänge tidning från 1956, en intervju med Lovisa Baggström som berättar om den stora branden i Kyrkbyn och att hon överlåter sin gård till Hembygdsföreningen.