Paul Eriksson – särlingen från Saxe

Hembygdsföreningen öppnade under sommaren 2013 en permanent utställning med verk som har gjorts av bygdens son, Paul Eriksson. Han föddes för 130 år sedan, utbildades i målning på Valand och i Paris men kom att ägna större delen av sin produktion åt skulpturer, mest i trä.

En egenhet med Paul är att han aldrig ställde ut sina verk för bedömning, han sålde inget men vissa verk gav han bort till vänner och bekanta. Detta kan ha berott på dåligt självförtroende.

Vid sin död 1939 donerade han sin samlade produktion, där det idag finns ca 300 verk registrerade, till Söderbärke församling. Hembygdsföreningen har uppdraget att förvalta samlingen.

Såvitt vi vet har samlingarna aldrig visats i sin helhet. Däremot har mindre delar använts i skilda sammanhang. Dalarnas Museum hade en större utställning år 2003; Meken i Smedjebacken hade en utställning 2008 och påsken 2013 visades vissa verk i Barkens Galleri och Bokstuga i Söderbärke.

Frågan om en permanent utställning av Paul Erikssons verk har diskuterats i flera år men det var först under 2012, i samband med att Kyrkan byggde ut sitt församlingshem med expeditionslokaler som den tidigare expeditionen vid prästgården blev tillgänglig för annat bruk. Genom tillmötes­gående från Kyrkan får nu Hembygdsföreningen disponera de tidigare lokalerna för dessa samlingar.

Sex utställningsmontrar har inskaffats med finansiering av EU-medel från Leader Bergslagen. Medlemmar från Hembygdsföreningen har gjort en varsam upprustning. Uppgörelsen med Kyrkan innebär att församlingen står för projektets materialkostnad – färg, golv, lister, mindre bord samt belysning. Hembygdsföreningen svarar också för urvalet av objekt.

Utställningen omfattar ca 80 verk av Pauls samlade produktion.

Paul Eriksson museet är öppet på oregelbundna tider men vanligtvis under Konst runt Barken-dagarna i juli. För andra tider eller bokning av visning mejla soderbarkehembygdsforening@gmail.com