medlemskort

Hembygdsföreningen i Söderbärke är en ideell förening och går runt på bidrag från medlemmar, samt intäkter från bland annat det årliga midsommarfirandet på Hagudden. Att vara medlem innebär att värna om den egna bygden, dess historia och dess framtid. Du kan välja att vara passiv stödmedlem, men det är roligare både för dig och oss om du också vill vara aktiv i verksamheten. Vi har massor med uppgifter för alla som är intresserade av att hjälpa till.

Vart går pengarna?

midsommar2Medlemskap i Söderbärke Hembygdsförening kostar 100 kronor per år. Av avgiften går 10 kronor till Dalarnasforminnesförening, som är hembygdsrörelsens regionala organ. En viss del av dessa pengar går sedan vidare till hembygdsförbundet centralt. Fem kronor utgår till dem som säljer medlemskort – vi hade tidigare flera byombud, men nu återstår bara en; vidare säljs kort i hantverksboden och via vår webbshop.

Ert stöd som medlemmar betyder väldigt mycket för föreningen ekonomiskt, inte minst för att vi i styrelsen känner att vi har ett brett stöd i vår verksamhet. 

Föreningen har till uppgift att verka för kunskap om hembygden och dess historia och skapa kärlek till hembygden.

Genom ert medlemskap är ni med och stöttar oss i vårt arbete med att bland annat:

  • Underhålla och vårda hembygdsföreningens byggnader och museer
  • Anordna aktiviteter för Söderbärkebor, sommarboende och turister. Vi arrangerar midsommarfirande, utflykter, guidade visningar av hembygdsgården, Paul Eriksson museet och Gamla Brandstationen.
  • Verka för att Hembygdsgården lockar turism till Söderbärke genom utställningar, Bagarstugans Café och Hantverksboden.

Genom medlemskap i föreningen har ni också möjlighet att påverka föreningens utveckling.

Medlemsavgiften på 100 kronor kan sättas in på bankgiro: 815-0435 eller swisha till 23 627 63 98. 

Det kostar sammantaget en hel del att sköta ett så pass stort projekt som hembygdsgården med dess olika objekt. Det uppstår sällan överskott i verksamheten, utan de samlade kostnaderna brukar balansera rätt väl mot våra intäkter. Återigen, värna om Söderbärkebygden och bli medlem i hembygdsföreningen!

Medlemskort för 2024

Medlemsavgiften kan du betala via swish eller bankgiro. Medlemskorten mejlas sedan hem till dig. Är ni flera som beställer medlemskort samtidigt, kom ihåg att notera samtligas mejladresser vid betalningen. Köp medlemskort här! 

Vårt bankgiro är 815-0435 och vårt swish-nummer för medlemsavgiften är 123 627 63 98