medlemskort

Hembygdsföreningen i Söderbärke är en ideell förening och går runt på bidrag från medlemmar, samt intäkter från bland annat det årliga midsommarfirandet på Hagudden. Att vara medlem innebär att värna om den egna bygden, dess historia och dess framtid. Du kan välja att vara passiv stödmedlem, men det är roligare både för dig och oss om du också vill vara aktiv i verksamheten. Vi har massor med uppgifter för alla som är intresserade av att hjälpa till.

Vart går pengarna?

Medlemskap i Söderbärke Hembygdsförening kostar 100 kronor per år. Av avgiften går 10 kronor till Dalarnas forminnesförening, som är hembygdsrörelsens regionala organ. En viss del av dessa pengar går sedan vidare till hembygdsförbundet centralt. Fem kronor utgår till dem som säljer medlemskort – vi hade tidigare flera byombud, men nu återstår bara en; vidare säljs kort i hantverksboden och via vår webbshop.

midsommar2Årsavgiften går också till föreningens egna behov. Det kan handla om rustning av våra byggnader. Under senare tid har vi bla. renoverat och byggt om Hantverksboden, fräschat upp och bytt köksinventarier i Bagarstugan och gjort en omfattande renovering av den gamla brandstationen. Vi har skaffat en del möbler, senast nya bord till bagarstugan. Vi annonserar en del i tidningar och annonsblad, vilket är kostnader som hela tiden ökar. Vi har en stor gräsmatta som måste klippas och i år har vi skaffat en begagnad gräsklippare, vilket också medför kostnader för bensin och vissa reparationer. Ibland har vi studiecirklar där vi får vissa omkostnader. Och slutligen lämnar vi viss ersättning för driftkostnader till medlemmar som kan ställa upp med egna fordon och maskiner.

Det kostar sammantaget en hel del att sköta ett så pass stort projekt som hembygdsgården med dess olika objekt. Det uppstår sällan överskott i verksamheten, utan de samlade kostnaderna brukar balansera rätt väl mot våra intäkter. Återigen, värna om Söderbärkebygden och bli medlem i hembygdsföreningen!

Medlemskort för 2022

Medlemsavgiften kan du betala via den säkra betaltjänsten Paypal. Medlemskorten mejlas sedan hem till dig. Är ni flera som beställer medlemskort samtidigt, kom ihåg att notera samtligas mejladresser vid betalningen. Köp medlemskort här! 

Vårt bankgiro är 815-0435 och vårt swish-nummer för medlemsavgiften är 123 627 63 98