Göran Engström berättar nedan om sin hembygd Dullbo i Söderbärke socken. Han blandar egna minnen med berättelser som han hört från sina föräldrar och bekanta från trakten.