Först vill jag tacka alla som på olika sätt har hjälpt till att göra 2013 till ett aktivt och händelserikt år i vår förening! Jag nämner inga namn så undviker jag att såra dem jag råkar glömma. Så vill jag nämna lite om det kommande året.

1. En planerad bussrundtur kring bygden

Vi har sett en efterfrågan på aktuell information om sevärdheter i och kring Söderbärke. Vi jobbar nu med att ta fram en stomme till bussrundtur på ett par timmar som tar besökarna till några av de byar i bygden som har haft stor betydelse för traktens utveckling. I det paket vi tar fram ska utöver bussturen ingå en liten bok med en karta så att man kommer ihåg vad man har sett.

Det ska nog också bli plats för en kaffepaus. Boken blir en utflyktsguide som berättar om de sevärdheter som finns längs turslingan, men den ger också lite historik och annan bakgrund som sammantaget gör den till en handbok för intresserade personer, ett litet verk om Söderbärke. Med alla teman vi så här långt har kommit på blir den rätt fyllig. Vi tänker oss också ta med lite bildmaterial så att den blir lättläst. Om allt går enligt planerna bör vi kunna göra ett par provturer under våren för att sen, beroende på intresse, köra på söndagarnas eftermiddagar under sommaren.

2. En temautställning om Paul Eriksson i kyrkan

När vi i somras byggde upp den permanenta Paul Eriksson utställningen i Prästgårdens Östra flygel möttes vi av stort intresse. Där räknar vi med att förnya innehållet med delvis andra skulpturer till nästa säsong.

Tidigare hade man varje år temautställningar i kyrkan under sommaren. Inför 2014 ska vi försöka bygga upp en sådan kring Paul Eriksson som person, vad han gjorde och hur han levde. Problemet är att vi har mycket knapp befintlig information om detta, så det pågår ett arbete med att klarlägga lite mer av hans liv – skolgången här i Söderbärke, hans utbildning i Mora, tiden på målarskolan Valand i Göteborg mm – kanske man kan få fram lite om omdömen från den tiden.

Vi har fått fram lite material via en ättling till en nära vän till Paul, som hjälpte honom en del med att göra gjutformar mm. Här finns en del fotografier, målningar och skulpturer som tidigare inte har visats. Där finns också Pauls målarstaffli och en del annat material bevarat. Med en väl genomtänkt sommarutställning tror vi att det kan gå att göra en intressant aptitretare kring särlingen från Saxe som också ökar intresset för hand skulpturer och tavlor.

3. Lite funderingar

Vi har sett soldattorpen i bygden som en historiskt sett intressant företeelse som kan belysas. Flera föreningar jobbar med att identifiera socknens soldattorp och om husen fortfarande står kvar, vad soldaterna hette och vilka ättlingar man har idag i bygden. Jag tror att det skulle finnas ett stort intresse i bygden för en kartering av dessa företeelse, som vi hade mellan slutet av 1600-talet till 1900-talets början.

Vi har också berört de många bönehus och kapell som tidigare fanns i bygden, det rör sig om ett tiotal sådana, spridda i skilda byar, liksom ännu fler godtemplarloger. I båda fallen har vi idag ingen verksamhet i socknen, trots att de för 80-90 år sen hade hundratals medlemmar. Det skulle också vara intressant att belysa lite närmare.

Ännu ett tema som skulle vara intressant att belysa var den omfattande emigrationen till Amerika från 1860-talet och framåt, som ebbade ut kring 1920. Jag har ca 250 namn där man i många fall reste hela familjerna till en högst osäker framtid på andra sidan Atlanten. Själva har vi släktingar i Minnesota som vi har återupptagit kontakterna med och det har varit mycket givande att göra dessa bekantskaper.

Redan att lista vilka det var som åkte iväg via Göteborg och som kom från Söderbärke ger en hisnande upplevelse. Vad hände med dom? Kom man att etablera sig eller gick man under? Hur har det gått för deras ättlingar i tredje och fjärde generationen? Vilka är dom? Vilka här har släktingar i Amerika som man vet av och har kontakter med? Vilka har släktingar som man inte vet om?

Det finns ett otal frågor man skulle vilja söka svaren på. En hel del kan besvaras via släktforskning. Kanske vi kan göra det tillsammans?

Nu ska vi ta det lugnt några dar och ägna oss åt lite julstress. Efter nyår kan vi bara kavla upp ärmarna och börja jobba! Vill du vara med? Vi behöver många intresserade och duktiga entusiaster! Hör då av dig till mig som ordförande.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Lennart Ståhlberg