Styrelsen 2024

Hembygdsföreningens styrelse 2021

På bilden syns från vänster Jan Norlén, Marie Hansen, Lena Boman, Mildred Eggen, Lennart Stålberg, Marita Gröndal och Kent Hahre.

Anna Falkengren är sekreterare i styrelsen

Anna Falkengren är sekreterare i styrelsen

Hembygdsföreningens styrelse 2024

Den 10 mars 2024 hölls årsmöte då styrelsen för 2024, fram till nästa årsmöte, fastställdes.
Ordförande: Jan Norlén
Vice ordförande: Maria Hansen
Kassör: Lennart Stålberg
Sekreterare: Anna Falkengren
Ledamöter: Marita Gröndahl, Mildred Eggen, Lena Boman och Kent Hahre.