Styrelsen 2021

Hembygdsföreningens styrelse 2021

Anna Falkengren är sekreterare i styrelsen

Anna Falkengren är sekreterare i styrelsen

Hembygdsföreningens styrelse 2021

I september hölls årsmöte och styrelsen för 2021 fastställdes. Till ordförande utsågs Jan Norlén, vice ordförande Jan Engström, kassör Lennart Stålberg, sekreterare Anna Falkengren, vice sekreterare Mildred Eggen, ledamöter Göran Bäcklund och Kent Hahre.

Ersättare: Karin M Johansson och Anders Johansson. Revisorer: Kerstin Ernebrink och Inger Samuelsson.