Styrelsen 2020

 

Hembygdsföreningens styrelse 2019

Anna Falkengren är sekreterare i styrelsen

Anna Falkengren är sekreterare i styrelsen

Hembygdsföreningens styrelse 2020

I mars hölls årsmöte och styrelsen för 2020 fastställdes. På bilden ovan från vänster; Jan Norlén kassör, Göran Bäcklund, Roger Hemming, Lennart Stålberg ordförande, Mildred Eggen vice sekreterare, Evert Erlandssons vice ordförande. Sekreterare Anna Falkengren ses på bilden till vänster.

Ersättare är Karin M Johansson och Anders Johansson.