Styrelsen 2019

 

Hembygdsföreningens styrelse 2019

Hembygdsföreningens styrelse 2019

I mars hölls årsmöte och styrelsen för 2019 fastställdes. Den består av från vänster Göran BäcklundLennart Stålberg ordförande tel: 0705-693382, Anna Falkengren, Roger Hemming,  Jan Norlén kassör,  Mildred Eggen sekreterare. Saknas på bilden gör Evert Erlandsson.

Ersättare: Anders Johansson och Karin Johansson