Styrelsen 2023

Hembygdsföreningens styrelse 2021

Anna Falkengren är sekreterare i styrelsen

Anna Falkengren är sekreterare i styrelsen

Hembygdsföreningens styrelse 2023

Den 26 mars 2023 hölls årsmöte då styrelsen för 2023 fram till nästa årsmöte fastställdes.
Ordförande: Jan Norlén
Vice ordförande: Jan Engström
Kassör: Lennart Stålberg
Sekreterare: Anna Falkengren
Ledamöter: Kent Hahre, Marita Gröndahl, Maria Hansen och Mildred Eggen.
Ersättare: Karin M Johansson och Lena Boman
Revisorer: Kerstin Ernebrink och Inger Samuelsson