Styrelsen 2022

Hembygdsföreningens styrelse 2021

Anna Falkengren är sekreterare i styrelsen

Anna Falkengren är sekreterare i styrelsen

Hembygdsföreningens styrelse 2022

I mars hölls årsmöte och styrelsen för 2022 fastställdes. Till ordförande utsågs Jan Norlén, vice ordförande Jan Engström, kassör Lennart Stålberg, sekreterare Anna Falkengren, vice sekreterare Mildred Eggen, ledamöter Göran Bäcklund och Kent Hahre. Dessutom valdes Marita Gröndahl in som ordinarie.

Ersättare: Karin M Johansson och Maria Hansen.  Revisorer: Kerstin Ernebrink och Inger Samuelsson.