Styrelsen 2020

 

Hembygdsföreningens styrelse 2019

Hembygdsföreningens styrelse 2020

I mars hölls årsmöte och styrelsen för 2020 fastställdes.  Lennart Stålberg omvaldes som ordförande tel: 0705-693382. Övriga styrelsemedlemmar: Göran Bäcklund,  Anna Falkengren, Roger Hemming,  Jan Norlén kassör,  Mildred Eggen sekreterare.

Ersättare är Karin M Johansson och Anders Johansson.