Brandstationen

Söderbärke gamla brandstation. Byggnaden användes som Söderbärke sockens brandstation från 1920-talet. På baksidan av byggnaden fanns då ett torn för att torka brandslangarna. Byggnaden är på senare år renoverad med nytt stockvarv i botten samt utbytt tegeltak med gammalt Hjärttegel från Kvarnsnäs.

I byggnadens ena del inryms i dag en utställning om brandväsendet i socknen med gamla brandredskap. I den andra delen visas gamla skogsredskap.

Brandstationen visas enligt överenskommelse med Göran Bäcklund, 0705-664912.