Läs om saftfabriken i Söderbärke. Texten är hämtad ur skriften Bärkebygd nummer 38 år 2017.