paul1
Arbetet med att försöka utröna vem Paul Eriksson egentligen var fortsätter. Intervju med kusinbarnet Kjell Östling kommer att göras. Han besökte under sin barndom flera gånger  Paul tillsammans med sin mamma. Då serverades kaffe ur den medhavda kaffekorgen. Vi kommer också att via släktforskning ta reda på alla händelser och samband som går att ta fram om Paul och hans släktingar. Ett mycket spännande arbete. Gruppen som arbetar med allt detta träffas igen den 6 oktober kl 16.00 i Bagarstugan.

Här på bloggen kommer vi att kontinuerligt uppdatera Er om allt  beträffande projektet Paul Eriksson samt om allt annat som händer i hembygdsföreningen.

/Karin Johansson